MENGAPAKAH ANDA PERLU BERWASIAT?

1. Anda boleh mewasiatkan sehingga 1/3 daripada harta anda kepada bukan waris.
2. Anda boleh menulis hasrat anda untuk pembahagian harta atau apa apa
kepentingan yang boleh di menfaatkan selepas kematian anda.
3. Anda boleh melantik wasi atau pentadbir harta bagi memudahkan pengagihan
harta selepas meninggal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s