BAYARAN GUAMAN/CUKAI (URUSAN JUAL BELI RUMAH/HARTANAH)

Telah ada satu ‘standard scale’ yuran guaman bagi urusan jual beli hartanah yang disediakan oleh Majlis PeguamMalaysia yang patut dipatuhi oleh peguam-peguam.

Dalam erti kata mudah, tiadanya tawar menawar atas harga ini.

Maka, bagaimana untuk mengira jumlah bayaran guaman bagisuatu urusan jual beli rumah/hartanah?

Umumnya, jumlah bayaran guaman bukan lah satu jumlah yangbergantung kepada keputusan peguam. “Solicitors’ RemunerationOrder 2005” (SRO) merupakan undang-undang yg telah digubal khasdan menjelaskan dengan tegas bahawa peguam hendaklah mengenakan kepada pembelijumlah bayaran guaman mengikut skala yang telah ditetapkan.

Skala yang terdapat dalam SRO adalah seperti berikut:-

 1. UntukRM150,000.00 – 1.0%

(tertakluk kepada bayaran minimum RM300.00)

 1. Untuk RM850,000.00 yang seterusnya – 0.7%
 1. Untuk RM2,000,000.00 yang seterusnya – 0.6%
 1. Untuk RM2,000,000.00 yang seterusnya – 0.5%
 1. Untuk RM2,500,000.00 yang seterusnya – 0.4%
 1. Sekiranya jumlah Harga Belian lebih dariRM7,500,000.00,

fee yang dikenakan bergantung kepada budibicara peguam,

tetapi tidak boleh melebihi kadar 0.4%.

Contoh kiraan 1:-

Harga belian rumah/hartanah = RM200,000.00

 1. RM150,000.00*1% = RM1,500.00
 2. RM50,000.00*0.7% = RM350.00

Jumlah bayaran guaman = RM1,850.00

Contoh kiraan 2:-

Harga belian rumah/hartanah = RM2,000,000.00

 1. RM150,000.00*1% = RM1,500.00
 2. RM850,000.00*0.7% = RM5,950.00
 3. RM1,000,000.00*0.6% = RM6,000.00

Jumlah bayaran guaman = RM13,450.00

Secara Ringkasnya lagi:-

Consideration or Adjudicated Value Scale of Fees
For the first RM150,000 1.0% (subject to a minimum fee of RM300)
For the next RM850,000 0.7%
For the next RM2,000,000 0.6%
For the next RM2,000,000 0.5%
For the next RM2,500,000 0.4%
Where the consideration or adjudicated value is in excess of RM 7,500,000 Negotiable on the excess
(but shall not exceed 0.4% of such excess)
Sebagai Contoh 

If the property price is RM550,000, the calculation is:
First RM150,000 @ 1% RM1,500
Next RM400,000 @ 0.7% RM2,800
Total Legal Fee RM4,300
If the property price is RM10.5 million, the rate above RM7.5 million is negotiable between the law firm and the client. If say the negotiated rate is 0.2%, the calculation is:
First RM150,000 @ 1% RM1,500
Next RM850,000 @ 0.7% RM5,950
Next RM2,000,000 @ 0.6% RM12,000
Next RM2,000,000 @ 0.5% RM10,000
Next RM2,500,000 @ 0.4% RM10,000
Next RM3,000,000 @ 0.2% (negotiated rate) RM6,000
Total Legal Fee RM45,450

Secara mudahnya lagi, Tuan/Puan boleh gunakan Sales &Purchase Agreement Legal Fees Calculator yang disediakan oleh elawyer.com.Click :

PEMBELIAN RUMAH DARI PEMAJU

Namun begitu, bagi Rumah/Hartanah yang dibeli dari Pemaju dibawah Akta “Housing Development (Control & Licensing) Act1966”, skala bayaran guaman adalah sedikit berbeza iaitu seperti berikut:-

 1. RM250

– UntukHartanah yang berharga RM45,000.00 dan ke bawah.

 1. 75% daripada fee yang sepatutnya

– UntukHartanah berharga lebih dari RM45,000.00

tetapi tidak lebih dari RM100,000.00.

 1. 70% daripada fee yang sepatutnya

– UntukHartanah yang bernilai lebih dari RM100,000.00

tetapi tidah lebih dari RM500,000.00.

 1. 65% daripada fee yang sepatutnya

– Untuk Hartanah yang bernilai lebih dariRM500,000.00.

Contoh kiraan (ambil contoh kiraan 1):-

Harga belian rumah/hartanah terus dengan Pemaju = RM200,000.00

Bermakna, Item 3 di atas akan terpakai.

Jumlah bayaran guaman yang sepatutnya = RM1,850.00

70% dari RM1,850.00 = RM1295.00

Ini bermakna, kalau pembelian Hartanah dibuat terus denganPemaju, jumlah bayaran guaman adalah murah dan diskaun diberikan. Diskaunbayaran guaman hanya boleh diberikan sekiranya pembelian dibuat direct denganPemaju.

Tetapi, harus juga diingatbayaran sepertimana di atas hanya untuk jumlah bayaran guaman sahaja dan belumtermasuk perbelanjaan lain yang dikenali sebagai “Disbursement” yangmana merangkumi kos dokumentasi, duit minyak, telefon dan lain-lain yang berkaitanurusan tersebut sama ada bagi pembelian dari pemaju atau ‘direct owner’.

VALOREM STAMP DUTY/CUKAI BELIAN

Bagi para pembeli, selain daripada bayaran guaman, pembelijuga akan dikenakan bayaran cukai yangdikenali sebagai ‘valorem stamp duty’ yang mana telah ditetapkan oleh pihak kerajaan/ LHDN. Kiraanya sepertimana berikut:

Anggaran Nilai Hartanah Skala
First RM100,000 1%
Next RM400,000 2%
Thereafter 3%

Sebagai contoh:

If the property price is RM550,000, the calculation is:
First RM100,000 @ 1% RM1,000
Next RM400,000 @ 2% RM8,000
Next RM50,000 @ 3% RM1,500
Total Duty RM10,500

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s